Paintball - hra a jej pravidlá

Paintball je činnosť, považovaná za šport, ktorej podstatou je boj tímov, alebo jednotlivcov proti sebe pomocou zbraní s cieľom zasiahnuť súpera projektilom naplneným farbou. Ako zbrane sú používané tzv. značkovače poháňané stlačeným vzduchom.

IMG-20210613-WA0015

Paintball vznikol v 80. rokoch 20. storočia v USA (New Hampshire).Pôvodne sa pre hru používali olejové farby na značkovanie dobytka. Až neskôr boli nahradené netoxickými, biologicky odbúrateľnými, vo vode rozpustnými minerálnymi farbami.

Tento šport je v súčasnosti profesionálne organizovaný, má svoje súťaže, ligy a majstrovstvá. Jeho obmeny sú využívané pri cvičeniach aj armádnymi zložkami.

IMG-20210606-WA0008

O Paintballe​

Možnosti hry a pravidlá

Paintball je možné hrať v lese, ihrisku či budove. Podľa prostredia poznáme viacero druhov paintballu, a to scenárový paintball, speedball a Xball.

Scenárový paintball sa hrá v lese alebo v budovách podľa presne dohodnutého scenára.

Speedball alebo aj športový paintball sa hrá na ihrisku o rozmeroch približne 35 krát 50 metrov oplotením ochrannou sieťou vysokou 3-6 metrov.

Pri klasickom variante každý tím si na svoju štartovaciu pozíciu umiestni vlajku. Cieľom hry je eliminácia súpera a prinesenie súperovej vlajky k vlastnému štartovaciemu miestu, poprípade prenesenie vlajky bez eleminácie súpera, tzv. krádež vlajky v určenom časovom intervale.

Podobným druhom je aj Xball, s tým rozdielom, že vlajka je na začiatku hry umiestnená v strede ihriska a cielom je jej prenesenie k štartovaciemu miestu súpera. Pri tomto druhu je povolené tzv. koučovanie, t.j. že každý tím môže mať niekoho za sieťu, kto nehrá, ale iba radí.

Down, but no out alebo Pow – jedná sa o štýl “Capture the flag” s tým rozdielom, že každý hráč sa môže oživiť jednoduchým dotknutím od spoluhráča. Pri tomto type hry je potrebné väzenie pre každý tím. Vyhráva mužstvo, ktoré ma vo svojom väzení viacej spoluhráčov. taktická výhoda- trafiť protihráča skôr ako sa to podarí jemu, najlepšou taktikou je bežať a strieľať. Stráže vo väzený by mali byť umiestnené tak, aby zabránili kontaktu osloboditeľov a oslobodzujúcich, poprípade po oslobodení ich opäť zadržať.

Getysburg – štýl hry Capture the flag na motív americkej občianskej vojny. Pri tomto type nie je povolené mať zásobník, ale guličky sa musia nabíjať rukou a ďalšia gulička sa smie nabiť až po výstrele. Ciel je získať súperovú vlajku a doručiť ju na svoju základňu. Ak je hráč zasiahnutý pri nesení vlajky, musí hodiť na zem na mieste, kde ho trafili. Taktická výhoda- koordinácia nabíjania a streľby.

Lov na zajaca – Jeden hráč, ktorý hrá zajaca má semi-automat a štít alebo neobmedzené množstvo munície, pričom ostatný hráči majú 20 guličiek. Zásah do štítu sa nepočíta. Po začiatku hry má zajac 5 minút na zaujatie pozície. Taktická výhoda zajac- menenie pozície, strelci- rojnica a niekoľkí nadhánači. Chaarge of the light brigade-vyvesenie svojej vlajky na súperovej základni.


LOVEC- systém každý proti každému. Každý hráč ma na ruke umiestnené 3 pásky. Po zásahu si hráč lahne na zem a do odozneznetia zvukového signálu mu hráč zobrať jednu trofej. Po odzení zvukového signálu je hráč opäť živí pokial mu nezoberú všetký trofeje.

Posily – jedná sa o jednu z viariant klasickej Capture the flag- CTF. Jeden hráč má na sebe pásku, iba on sa môže vrátiť pre posili. Pokial sú hráči trafení vracajú sa na obranu základne tak, že sa dotknú vlajky. Hráč s pásku sa vždy vracia do hry. Ak ho trafia, zobere hráčov, ktorí chcú ísť ďalej hrať ide späť do boja. Pokial hociktorý hráč bude zasiahnutí, je do momentu dotknutia sa vlajky mŕtvy. Ak je hráč zasiahnutí v priestore základne je vyradení bez návratu. Ak sa na základni nenachádza vlajka akonáhle hráč vstúpi do základne je vyradení. Hráč ktorý vlajku nesie ju musí buď držať, alebo ju mať uviazanú okolo krku alebo ruky. SÚBOJ Dvaja hráči si vyjasňujú otázku cti. Hra je výborná pri nerozhodnom výsledku alebo na voľnú chvíľu, keď ste vyradený na začiatku hry. Počet tímov: dvaja hráči ako súperi, jeden ako rozhodca Vybavenie: voľný priestor, najlepšie taký, aby každý mohol urobiť desať krokov Časový limit: 30 minút

 

Pravidlá: • Hráči sa k sebe postavia chrbtom. Rozhodca stojí 3 metre mimo. • Každý hráč je vyzbrojený zbraňou. Každá zbraň je nabitá iba jednou guličkou a je pripravená k výstrelu. • Na povel rozhodcu: „Páni, toto je záležitosť cti. Na môj pokyn prejdete desať krokov, potom sa otočíte a vystrelíte. Ak sa niekto otočí skôr, ako napočítam do desať, bude mojou povinnosťou ho zastreliť“. • Súperi potom krokujú podľa počítania rozhodcu. Ako náhle zaznie desať, otočia sa proti sebe a strieľajú. • Hráči nesmú urobiť krok na stranu alebo zaľahnúť. Môžu si pokľaknúť, ak chcú. • Nepridávať ďalšie pravidlá. Víťazstvo: Hráč, ktorý nebol zasiahnutý vyhráva. Taktická výhoda: najlepšie je počkať. Platí pravidlo, že osoba, ktorá prvá vystrelí nevyhráva. Držte zbraň dole a nezdvíhajte ju skôr, pokiaľ nie ste otočený tvárou k protihráčovi. Potom ju zdvihnite. Pokiaľ zdvihnete zbraň skôr, ako sa otočíte, hýbete zbraňou horizontálne a zaoberáte sa niečím, čo je v podstate vertikálny cieľ.

ZÁCHRANA RUKOJEMNÍKOV Jeden tím musí zobrať druhému tímu rukojemníka a vrátiť ho naspäť bez zranenia. Počet tímov: 2 – teroristi a záchrancovia Vybavenie: Teroristi si vyberú jedného zo záchrancov, ktorý bude robiť rukojemníka. Sú označené dve miesta na držanie rukojemníkov. Poloha jedného miesta je prezradená záchrancom. Teroristi nevedia ktoré. Určite miesto, kde záchrancovia musia dopraviť rukojemníkov a tak vyhrať hru. Toto miesto sa bude volať útočisko a teroristi budú vedieť, kde sa nachádza. Časový limit: doporučený časový limit je 30 minút.

Pravidlá: • Teroristi majú 5 minút na to, aby odvliekli rukojemníka na jedno z dvoch miest na to určených. • Hra začína zaznením zvukového signálu • Teroristi nemôžu premiestniť rukojemníka z vyznačenej oblasti. • Rukojemník sa nemôže pokúsiť o útek. • Pokiaľ je rukojemník zasiahnutý, tím, ktorý ho ma v držaní, tak ho stráca. • Rukojemníka musí sprevádzať minimálne jeden záchranca, keď sa vracia do útočiska. • Pokiaľ rukojemník zostane z akéhokoľvek dôvodu sám, musí zostať na mieste do príchodu ďalších záchrancov. Môže volať o pomoc. • Zasiahnutý hráč je vyradený z hry. • Vyradený hráč nesmie slovami ani gestami naznačovať žiadne úmysly alebo pozíciu protihráčov(nepriateľského tímu). Víťazstvo: Teroristi – zastavenie záchrancov a zabrániť dosiahnutiu útočiska. Záchrancovia – zachrániť rukojemníka a doviesť ho do útočiska. Taktická výhoda: je veľký rozdiel medzi záchranou vlajky a živého rukojemníka. Vlajka nehovorí, nechce sa zastaviť, odpočívať a nemôže sa za teba schovávať. Musíte chrániť rukojemníka za každú cenu. Keď je pri druhom tíme, musíte byť veľmi opatrný, pretože pokiaľ ho zasiahnete, strácate hru. Hráči môžu stáť pri rukojemníkovi dosť blízko, pretože súperi pravdepodobne nebudú riskovať zásah rukojemníka.

ZASTREĽ VELITEĽA Tímy sa snažia vyradiť kapitána zo súperovho tímu. Počet tímov: 2 Vybavenie: Dve základne. Jeden člen tímu je označený ako kapitán. Kapitán je priviazaný 6m lanom k nepohyblivému objektu (napr. strom) pre spestrenie hry. Kapitán nie je priviazaný avšak jeho zbraň áno. Ďalším spestrením môže byť limit 20guličiek pre všetkých hráčov okrem kapitána. Časový limit: 30 minút

Pravidlá: • Kapitán sa nemôže odviazať. • Všetci hráči začínajú hru na svojej vlajkovej základni a nesmú ju opustiť skôr, ako sa začne samotná hra. • Zasiahnutý hráč je vyradený z hry. • Vyradený hráč nesmie slovami ani gestami naznačovať žiadne úmysly alebo pozíciu protihráčov(nepriateľského tímu). • Vo variante s uviazanou zbraňou, kapitán môže opustiť svoju zbraň, nesmie však použiť žiadnu inú. • Vo variante s obmedzeným strelivom, si nesmú hráči vypomáhať svojimi paintballovými guličkami. Víťazstvo: Vyradenie kapitána protihráčov z hry. Taktická výhoda: Prideľte počet hráčov, ktorý budú chrániť kapitána pri vlajkovej základni. Pri variante s uviazanou zbraňou, musí byť táto skupina neustále s kapitánom. Inou taktikou môže byť vyčlenenie celého tímu na obranu kapitána, zaujať obranné postavenie a vyčkávať. Nezáleží na tom, ako dlho to bude trvať. Treba čakať, pokiaľ sa neobjavia protivníci. Možno sa budú pokúšať o rovnakú vec. Tím, ktorý bude mať najviac trpezlivosti väčšinou vyhrá.

ZRADCA – Musíte vyraziť a zničiť nepriateľského vodcu, ale pri tom treba dávať pozor. Jeden z vašich je zradca. Počet tímov: 2 Vybavenie: Dve vlajkové základne ako štartovacie stanovisko. Z balíčku kariet vyberte dvoch kráľov a dvoch horníkov. Potom sa doplnia o ďalšie ľubovoľné karty, aby celkový počet hráčov súhlasil s počtom kariet. Z kariet sa vytvoria dva balíčky v ktorom bude jeden kráľ a jeden horník. Z uvedeného balíčka si potom ťahá každý tím. Časový limit: doporučený časový limit je 30-45 minút

Pravidlá: • Iba hráči, ktorý majú kráľov ukážu karty. Sú to vodcovia – kapitáni tímov. • Hráči, ktorí si vytiahli horníka sú zradcovia. Títo nesmú ukázať svoje karty, aby neprezradili svoju identitu. • Vodcovia budú označený páskou uviazanou cez reku. • Zradcovia sa môžu obrátiť proti svojmu týmu, kedykoľvek to uznajú za vhodné. • Všetci hráči začínajú hru na svojej vlajkovej základni. • Hráči, ktorí boli zasiahnutí sú von z hry do momentu dosiahnutia hranice. Hráči zasiahnutí za hranicou sú von z hry. • Vyradený hráč nesmie slovami ani gestami naznačovať žiadne úmysly alebo pozíciu protihráčov(nepriateľského tímu). Víťazstvo: Zničiť vodcu nepriateľského tímu. Ak zradca zničí vodcu svojho tímu, vyhráva tím protivníka. Taktická výhoda: Ako vodca musíš držať všetkých členov svojho tímu pred sebou. Nikomu never. Držte ich pred sebou a na dohľad. Potom bude ťažké, aby sa zradca otočil proti tebe. Ako zradca musíš byť opatrný a vyčkávať do chvíle pokiaľ opadne u vodcu ostražitosť a potom treba udrieť. Nikto by ťa nemal odhaliť pred vyradením vodcu.

ZAJATIE VLAJKY – Capture the Flag (CTF) Počet tímov: 2 Vybavenie: Dve základne a dve vlajky rôznej farby zavesené na viditeľnom mieste na základniach. Časový limit: 30 minút alebo bez časového limitu

Pravidlá: • Všetci hráči začínajú hru na svojej vlajkovej základni a nesmú ju opustiť skôr, ako sa začne samotná hra. • Zasiahnutý hráč je vyradený z hry. • Ak je hráč zasiahnutý vo chvíli, keď nesie vlajku, musí ju pustiť na zem tam, kde bol zasiahnutý alebo ju zavesiť na najbližší objekt(nie na hráča) • Vyradený hráč nesmie slovami ani gestami naznačovať žiadne úmysly alebo pozíciu protihráčov(nepriateľského tímu). • Nesená vlajka musí byť stále viditeľná a mala by byť držaná v ruke, zaviazaná na ruke alebo okolo krku. Hráč nesúci vlajku nesmie vlajku skývať. Nesmie vlajku hádzať Víťazstvo: Získanie nepriateľskej vlajky a jej doručenie na materskú základňu. Taktická výhoda: Základná myšlienka tejto hry je ukoristiť nepriateľskú vlajku. Ako náhle získate vlajku nechajte dvojicu hráčov pred nepriateľskou základňou pre prípad, že sa budú vracať s vašou vlajkou. Nie je potrebnú tu nechávať celý tím. Na ochranu vlastnej vlajky stačí dvojica hráčov, pretože cieľom nie je zastaviť protivníka ale pokúsiť sa mu zabrániť v získaní vašej vlajky. Cieľom je spomaliť jeho postup a získať tak čas pre vašich útočníkov. Pokiaľ máte viac útočníkov, je jednoduchšie pre vás ukoristiť nepriateľskú vlajku. Útočníci by mali zostávať vo väčších skupinách, pretože ak narazíte na silnejšieho protivníka budete porazení. V množstve je sila.

BLACKJACK Ide o štandardnú hru „Zajatie vlajky – Capture the Flag“, ale každý hráč dostane iba 21 guličiek na celú hru. Je to dobrá hra pokiaľ chcete hrať zároveň s high-tech aj low-tech zbraňami. Semi-auto potom nemá prevahu nad pumpou. Počet tímov: 2 Vybavenie: Dve základne a dve vlajky zavesené na viditeľnom mieste na základniach. Každý hráč po 21 guličiek. Časový limit: 30 minút

 

Pravidlá: • Je zakázané požičiavanie guličiek medzi hráčmi. • Keď hráč vystrelí všetky svoje guličky – končí hru. • Všetci hráči začínajú hru na svojej vlajkovej základni a nesmú ju opustiť skôr, ako sa začne samotná hra. • Zasiahnutý hráč je vyradený z hry. • Ak je hráč zasiahnutý vo chvíli, keď nesie vlajku, musí ju pustiť na zem tam, kde bol zasiahnutý alebo ju zavesiť na najbližší objekt(nie na hráča) • Vyradený hráč nesmie slovami ani gestami naznačovať žiadne úmysly alebo pozíciu protihráčov(nepriateľského tímu). • Nesená vlajka musí byť stále viditeľná a mala by byť držaná v ruke, zaviazaná na ruke alebo okolo krku. Víťazstvo: Získanie nepriateľskej vlajky a jej doručenie na materskú základňu. Taktická výhoda: najlepšia taktika je zostať spolu, pretože jeden hráč má iba 21 guličiek.

TEAM DEATHMATCH Najznámejší a asi prvý paintballový scenár vôbec. Počet tímov: 2 ale môže byť aj viac Časový limit: nie je

Pravidlá: • Hráči sa rozdelia na dve(prípadne viac) skupiny: tímy. • Na ihrisku sú vhodne určené dve miesta, ktoré slúžia hráčom ako štartovacia pozícia. • Všetci hráči začínajú hru na svojej vlajkovej základni a nesmú ju opustiť skôr, ako sa začne samotná hra. Víťazstvo: Vyhráva ten team, ktorý vyradí všetkých súperových hráčov.

CONQUEST MOD – CM – Dobývanie obsadzovanie nepriateľského územia. Počet tímov: 2 Vybavenie: kontrolné body(základne) alebo vlajky, ošetrovňa Časový limit: nie je, prípadne 30 minút.

Pravidlá: • Cieľom dobývania je redukovať územie nepriateľského tímu tak, že obsadzujete kontrolné body (základne) a tým že znižujete počet nepriateľských vojsk. • Čím má váš tím viac kontrolných bodov obsadených tým rýchlejšie sa môže z týchto bodov mobilizovať a postupovať, preto je vašim cieľom týchto kontrolných bodov obsadiť a ubrániť čo najviac a najdlhšie.